Meer over ons

Fokbedrijf Witlox

Een betrouwbare Partner

Onze afnemers zien wij als belangrijke schakel in onze bedrijfsvoering, we willen dieren leveren die de klant wenst. De juiste kwaliteit en met de zo groot mogelijke genetische vooruitgang.

Daarnaast vinden we open communicatie en transparantie naar onze afnemers erg belangrijk. Wij staan voor korte, directe lijnen en open communicatie. Onze bedrijfsresultaten zijn dan ook geen geheim! Om meer inzicht te krijgen in de prestaties van de geleverde gelten investeren we in klantenbijeenkomsten en willen we graag structureel resultaten van al onze afnemers terugkoppelen via de Progress Monitor van Topigs Norsvin.

Topresultaten behalen doen we samen!

Fokbedrijf Witlox opereert al jarenlang in de fokkerij (sinds 1960) en is al 10 jaar kernfokker voor Topigs Norsvin, wat ons een betrouwbare en ervaren partner in de fokkerij maakt. Door gebruik te maken van nieuwe innovatieve technieken zijn wij in staat een snelle genetische vooruitgang te boeken met onze varkens. Meten is weten!

” Wij staan voor korte, directe lijnen en open communicatie. Onze bedrijfsresultaten zijn dan ook geen geheim! “

Transport

Transport is een belangrijke schakel tussen ons bedrijf en de afnemer. De opfokzeugen worden daarom zorgvuldig vervoerd met eigen  geklimatiseerde transport welke uitsluitend wordt gebruikt voor het transport van fokgelten. Hiermee wordt de hoge gezondheidsstatus van de fokgelten tot aan de afnemer gewaarborgd.

Gezondheid

We vinden een goede gezondheid van ons varkensbedrijf en onze dieren erg belangrijk. We monitoren dit continue.  Ons bedrijf beschikt over een moderne hygiënesluis, iedereen die het bedrijf betreedt dient het protocol van douchen, bedrijfskleding en schoon en vuil gedeelte te volgen. Binnen het bedrijf wordt met een kleurensysteem gewerkt om zoveel mogelijk te voorkomen dat er tussen diergroepen versleping plaats kan vinden.

Kieketon

Transparant en open communiceren naar omgeving en belanghebbenden is een voorwaarde voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Een waarde die wij als absolute voorwaarde zien voor een gezonde toekomst in de varkenshouderij. Om dit voor een zo groot mogelijk publiek mogelijk te maken hebben we een “Kieketon” op ons bedrijf staan. Hierin kunnen mensen onder het genot van koffie-thee  enkele informatieve films van ons bedrijf bekijken, informatie over de varkenshouderij vinden en hun mening geven in het gastenboek.